Зміни до Податкового кодексу України, Законопроект №7720

Законопроект №7720, що був зареєстрований Верховною Радою України 01.09.2022, передбачає удосконалення норм національного податкового законодавства та створення під час дії воєнного стану умов для ефективної та безперебійної роботи економіки держави за рахунок відновлення податкових перевірок та звільнення від відповідальності платників, які не мають можливості виконувати свої податкові обов’язки.

Автори законодавчої ініціативи, вважають, що прийняття законопроекту сприятиме належному функціонуванню економіки держави, наповненню бюджету за рахунок податків та можливості дотримання Україною вимог міжнародного оподаткування, зокрема, Конвенції BEPS MLI та Настанов ОЕСР.

Впровадження представлених законопроектом змін відновить можливість проведення податковими органами документальних позапланових перевірок з підстав:
– неподання платником податків декларації, розрахунків та звітності за трансфертним ціноутворенням;
– подання платником податків заперечення до акту перевірки або скаргу на податкове повідомлення-рішення;
– виявлення контролюючим органом вищого рівня невідповідності висновків акту перевірки контролюючим органом нижчого рівня вимогам законодавства або неповного з’ясування питань;
– встановлення невідповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»;
– неподання або подання з порушенням звіту про контрольовані операції або документації з трансфертного ціноутворення;
– отримання звіту про контрольовані операції, надісланого платником податків;
– отримання контролюючим органом від іноземних державних органів інформації, що свідчать про порушення платником податків податкового та валютного законодавства;
– отримання інформації, що свідчить про ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік.

Законопроектом №7720 також пропонується поновлення камеральних та позапланових перевірок, ініційованих за зверненнями платника податків, у разі припинення юридичної особи, з питань правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ, а проведення камеральних податкових перевірок податкової звітності за звітні періоди – 2021 рік, І квартал 2022 року та лютий — травень 2022 року, законопроектом рекомендовано завершити 20 вересня 2022 року.

Позитивними для платників податків є запропоновані проектом зміни податкового законодавства, що звільняють їх від відповідальності за порушення, що мали місце в період дії воєнного стану. Зокрема, прийняття нових змін в законодавстві звільнить від відповідальності за несвоєчасне виконання обов’язків щодо:
– реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування, дата складання яких припадає на період 1 лютого – 31 травня, за умови, якщо зареєстрували у строк до 15 липня;
– реєстрації зведених податкових накладних чи розрахунків коригування, дата складання яких припадає на період 1 лютого – 31 травня та які склали за операціями, визначеними п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу України, якщо зареєстрували їх не пізніше ніж 20 липня;
– подання звітності за 2021 рік, граничний строк подання якої припадає на період 24 липня – 1 червня, І квартал 2022 року, лютий — травень 2022 року, якщо подали її не пізніше ніж 20 липня;
– строків сплати податків і зборів за 2021 рік, І квартал 2022 року, лютий — травень 2022 року, якщо сплатили їх не пізніше ніж 1 серпня;
– строків сплати грошових зобов’язань, граничний строк сплати яких припадає на період 24 липня – 1 червня, якщо сплатили їх не пізніше ніж 1 серпня.
Платники податків, які зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським звітом, за новими змінами звільняються від відповідальності за неподання звітності та уточнюючого розрахунку до річної податкової декларації з податку на прибуток підприємств за умови, що вони виконають ці обов’язки упродовж трьох місяців після скасування воєнного стану, а платники єдиного соціального внеску звільняються від адміністративної відповідальності за порушення порядку нарахування і строків сплати внеску на період дії воєнного стану та впродовж трьох місяців після його скасування.

Штрафи за несвоєчасну сплату податкових зобов’язань, які визначили з урахуванням мінімального податкового зобов’язання за 2022 рік, не будуть застосовуватись згідно змісту нового законопроекту.

Платники єдиного податку четвертої групи за земельні ділянки, що розташовані на територіях, на яких ведуть бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях, будуть звільнені від оподаткування на період з 1 березня 2022 року до 31 грудня року, що настає за роком, в якому скасують воєнний стан, але не більше ніж на 12 календарних місяців, у випадку погодження вищевказаного законопроекту.

Окрім того, за змістом законопроекту №7720 пропонується урегулювати оподаткування податком на прибуток підприємств «перехідних» операцій з реалізації товарів/послуг, які розпочали в період сплати єдиного податку та завершили в період сплати податку на прибуток підприємств, щоб уникнути подвійного оподаткування; надати право платникам ПДВ подати заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, якщо показники декларації або уточнюючих розрахунків сформували винятково на підставі податкових накладних зареєстрованих в реєстрі.

Прохання обрати спрощену систему оподаткування, у разі прийняття нових змін законодавства, слід буде зазначати одразу в заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Нові зміни у законодавстві за пропонованим проектом з дня набрання чинності продовжать строки служби зареєстрованих РРО, якщо вони завершилися в період воєнного стану, до моменту завершення воєнного стану в Україні та відновлять строки проведення заходів з погашення податкового боргу платниками, що здатні своєчасно виконати податкові обов’язки і відновлять строки відповіді платниками податків на запити контролюючих органів.

Ініціатори цього законопроекту впевнені, що такі «воєнні» зміни сприятимуть підвищенню податкової культури, збільшенню податкового навантаження та добровільній сплаті податків, при цьому без зайвих «навантажень» на платників податків, тимчасово не здатних забезпечити самостійне дотримання деяких податкових норм та строків через війну в Україні.

Більше за посиланням.